Incassocompany 12 provincien 

Loonvorderingen:

Wanneer u werkt in een dienstbetrekking, heeft u natuurlijk recht op uw loon. Meestal zijn hierover (schriftelijke) afspraken gemaakt.
Een goed voorbeeld daarvan is de arbeidsovereenkomst. Hierin is de hoogte van het loon afgesproken en wanneer het loon uitbetaald
moet worden. Derhalve is uw werkgever dus verplicht om het loon op de afgesproken datum te betalen. Indien de werkgever dat nalaat,
dan kunt u bij de kantonrechter een loonvordering instellen.

Wettelijke verhoging 

Door het loon niet of niet tijdig te betalen is er in de wet een boete geregeld. Zulks wordt de wettelijke verhoging genoemd. Deze wettelijke
verhoging geldt vanaf de vierde dag dat de werkgever met het betalen van het te betalen loon te laat is. Voor de vierde tot en met de achtste
werkdag bedraagt de wettelijke verhoging 5% van het brutoloon. Voor elke werkdag na de achtste werkdag bedraagt de wettelijke rente 1%
per dag. Hier is echter wel een maximum aan verbonden. De wettelijke verhoging is maximaal 50% van het brutoloon.

Wettelijke rente 

Naast de wettelijke verhoging heeft een werknemer bij een loonvordering tevens recht op een wettelijke rente. De hoogte van deze wettelijke
rente bedraagt per 1 januari 2015 2%. Deze wettelijke rente kan meegenomen worden in de loonvordering.

Wat kan incassocompany 12 provincien voor u doen 

Indien u geen loon heeft ontvangen kan ik uw werkgever (op basis van no cure no pay) sommeren om het achterstallig loon te betalen
met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente.

Betaalt uw werkgever na de sommatiebrief nog steeds het achterstallig loon niet, dan kan ik ( met uw toestemming ) de loonvordering
indienen bij de kantonrechter.

Wanneer u uw loonvordering bij mij wilt indienen, stuur dan de volgende bescheiden mee : U stuurt mij de feiten (arbeidsovereenkomst),
huidige loon, de datum van betaling, de reden waarom uw werkgever (volgens u) niet wil betalen, kortom alles wat met uw loonvordering
heeft te maken.

Bent u op de een of andere manier geprikkeld om kennis met mij te willen maken inzake een loonvordering, contacteer mij vrijblijvend
middels onderstaand formulier 
en ik zal zoals u van een goed incassobureau met een kordate aanpak mag verwachten z.s.m. een
antwoord geven. Ik heb hetzelfde belang als u, een betalende debiteur. Incasseer ik niets, dan betaalt u mij ook niets.