Loonvorderingen

Wanneer u in loondienst werkt heeft u recht op het ontvangen van uw loon. Doorgaans zijn
de afspraken hierover vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, soms aangevuld met de afspraken
in een cao. Als er een loonvordering ontstaat omdat uw werkgever in gebreke blijft om u te betalen,
kunt u incassobureau Breda inschakelen om uw loonvordering bij uw werkgever neer te
leggen en hem tot betaling te bewegen. Hierbij wordt, als de betaling van uw loon langer dan
4 dagen uitblijft, de wettelijke verhoging in rekening gebracht. Deze kan oplopen tot 50% van het
te betalen loonbedrag.

Wat kunt u vorderen bij een loonvordering op uw werkgever?

Naast de al genoemde wettelijke verhoging die van kracht wordt vanaf de 4e dag dat de werkgever
in gebreke blijft met het uitbetalen van het loon, heeft u ook recht op wettelijke rente. De actuele
rente kunnen wij u vertellen als u bij Incassocompany Breda een loonvordering indient.
Wij gaan uiteraard direct voor u aan de slag om ervoor te zorgen dat u uw achterstallige loon zo
snel mogelijk alsnog ontvangt. Als er sprake is van surseance van betaling of faillissement is de
situatie uiteraard anders, dan kunt u geen loonvordering indienen, de loonbetaling wordt in zo’n
geval overgenomen door het UWV.

Wat kan Incassocompany 12 provinciën voor u doen in geval van een loonvordering ?

Als uw werkgever weigert om uw loon te betalen, kan Incassobureau Breda  een
sommatiebrief naar uw werkgever sturen. Als dit er niet toe leidt dat uw loonvordering alsnog
wordt betaald kunnen wij de vordering indienen bij de kantonrechter. Uiteraard wordt in beide
gevallen de wettelijke verhoging en de wettelijke rente gevorderd. Het is belangrijk dat u bij
het indienen van een loonvordering alle relevante stukken inlevert, zoals uw arbeidsovereenkomst,
een eventuele verklaring van uw werkgever waarom het loon niet wordt betaald en alle overige
stukken die van belang zijn. Wij gaan dan zo snel mogelijk voor u aan de slag om ervoor te zorgen
dat u snel alsnog uw loon ontvangt. Mocht het ons niet lukken het achterstallige loon te incasseren
dan bent u incassobureau Breda geen kosten verschuldigd, omdat wij werken volgens
het no cure no pay principe.

Wij hebben hetzelfde belang als u, een betalende werkgever

Bent u op een of andere manier geprikkeld om kennis met ons te willen maken, contacteer ons
vrijblijvend en we zullen zoals u van een goed incassobureau met een kordate aanpak mag
verwachten een antwoord geven.

Contacteer ons vrijblijvend middels onderstaand formulier.

 

 

 

 

 

 

 

Incassocompany 12 Provincien | huurvorderingen