Huurvorderingen

Een huurvordering is vaak een groot probleem. Als u een bedrijfspand verhuurt en de huurder
voldoet niet aan zijn verplichtingen, dan kunt u ondanks dat er sprake is van wanbetaling niet
zomaar eisen dat de huurder vertrekt. Er geldt immers zoiets als huurbescherming. Maar dat
betekent natuurlijk niet dat een huurder zijn betalingsverplichting kan ontlopen.
Incassobureau Breda gaat graag voor u aan de slag om uw huurvorderingen te innen

Geen betaling? Dan betaalt u ook geen kosten

Lukt het ons niet om uw huurvordering voor u te incasseren, dan bent u aan ons ook geen kosten
verschuldigd. Wij werken namelijk volgens het no cure no pay principe. Stel dat de huurder van uw
pand vertrekt en zijn nieuwe verblijfplaats is niet te achterhalen ondanks grondig speurwerk van
onze kant, dan heeft u een oninbare vordering. Zolang er niet voor uw huurvordering wordt betaald
door de debiteur bent u aan ons geen invorderingskosten verschuldigd. Uiteraard proberen wij ook
de kosten voor invordering zoveel mogelijk op de schuldenaar te verhalen.

Hoe gaan we te werk bij een huurvordering

Een huurder heeft wel bepaalde rechten, ook als de huur niet wordt voldaan. Er kan sprake zijn van
betalingsonmacht of- overmacht. De huurder mag de huurbetaling opschorten als hij van mening is
dat de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt. Daarnaast kan er sprake zijn van verrekening.
Mochten deze zaken niet aan de orde zijn in uw geval dan kan tot incasso van uw huurvordering
worden overgegaan. U dient hiervoor de huurovereenkomst te overleggen, een overzicht van de
openstaande vordering en de correspondentie die u zelf al met de huurder heeft gevoerd om tot
betaling van de achterstallige huur te komen. Incassobureau Breda gaat dan graag voor
u aan de slag om uw huurvorderingen alsnog te kunnen incasseren.

Wij hebben hetzelfde belang als u, een betalende debiteur

Bent u op een of andere manier geprikkeld kennis met ons te willen maken, contacteer mij
vrijblijvend en ik zal zoals u van een goed incassobureau met een kordate aanpak mag verwachten
een antwoord geven.

Contacteer mij vrijblijvend middels onderstaand formulier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incassocompany 12 Provincien | huurvorderingen