Incassobureau Breda

We zijn het incassobureau voor het MKB en zzp’ers. Incassobureau Breda biedt hulp op een moment
dat u het nodig heeft. Openstaande vorderingen worden dankzij onze werkwijze in veel gevallen
snel betaald.

Het inschakelen van een incassobureau vormt voor veel ondernemers een drempel. De klant of
opdrachtgever betaalt niet maar u wilt ook de goede relatie niet verstoren. Incassobureau Breda                                             
houdt rekening met de verstandhouding tussen u en de klant of opdrachtgever. In veel gevallen
is het mogelijk om, ook na het inschakelen van incassobureau Breda, een goede relatie met de klant
te behouden.

De klant kan of wil om bepaalde redenen niet betalen. Dit maakt het onzeker of u uiteindelijk het
geld wel krijgt. Om niet nog meer financiële onzekerheid met zich mee te brengen werkt
incassobureau Breda op basis van no cure no pay.

Een incassobureau no cure no pay betekent dat u niet voor de incassokosten hoeft op te draaien.
De door incassobureau Breda gemaakte incassokosten verhalen we op de debiteur. Mocht het om
een of andere reden niet mogelijk zijn om bij de klant te incasseren dan brengen we u geen kosten
in rekening. Een incassobureau op basis van no cure no pay is hiermee een veilige keuze.

 

Gerechtelijke procedure                                                                                 

 

Incassobureau Breda zal er alles aan doen om het openstaande bedrag bij de debiteur te incasseren.
Mocht dit ondanks onze inspanningen niet lukken dan kunnen we overgaan op een
gerechtelijke procedure (juridische incasso). Met uw toestemming.
Vraag vrijblijvend naar onze tarieven.

We hebben met de jaren de nodige ervaring opgebouwd. Tijdens het contact met de debiteur geven
we een duidelijk signaal af. Door het inschakelen van incassobureau Breda bent u weinig tijd kwijt met
het nalopen van achterstallige betalingen. Uw dossier wordt deskundig behandeld.

 

Is uw debiteur een ondernemer/bedrijf? Dan kunt u na het vervallen van de factuurdatum contact met
ons opnemen. Voor een goede klantrelatie is het altijd beter om de debiteur eerst nog een herinnering
te sturen. Indien gewenst nemen we u dit werk gratis uit handen.

 

Uw opdracht op basis van no cure no pay

Wanneer u een incasso-opdracht aan ons overdraagt gaan wij zo snel mogelijk voor u aan de slag.                                           
Allereerst proberen wij via minnelijke weg uw vordering te incasseren. U ontvangt bij succes altijd
uw volledige factuurbedrag plus rente. Mocht het niet mogelijk zijn om uw vordering te innen dan
bent u incassobureau Breda ook geen kosten verschuldigd.

 

 

Geef uw opdracht tijdig uit handen aan Incassobureau Breda

De incasso van uw vordering heeft meer kans van slagen als u uw vordering tijdig uit handen geeft.
Doorgaans is het sturen van hooguit twee betalingsherinneringen waarop niet wordt gereageerd
het sein om verdere maatregelen te nemen. Want u kunt brieven of mails blijven sturen, maar de
kans dat hier spontaan alsnog een betaling op volgt is minimaal zo blijkt uit ervaring. Bovendien
loopt u de kans dat hier spontaan alsnog een betaling op volgt is minimaal zo blijkt uit ervaring.

Bovendien loopt u de kans de relatie met de klant dusdanig te verstoren dat er geen normale
communicatie meer mogelijk is. Incassobureau Breda benadert uw klant formeel en zakelijk zonder
de vorm van dreigementen te uiten die niet rechtmatig zijn. In veel gevallen resulteert een eerste
aanschrijving door ons kantoor al in betaling, aangezien er direct incassokosten in rekening worden
gebracht. Veel debiteuren kiezen dan eieren voor hun geld en willen de kosten niet verder laten
oplopen.

 

 

Breng uw liquiditeit niet in gevaar

Wanneer u als ondernemer veel openstaande vorderingen heeft kan dit er uiteindelijk toe leiden dat
u zelf in de problemen komt omdat u zelf ook niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.
Laat het niet zover komen en schakel tijdig incassobureau Breda in. Wij zorgen ervoor dat uw vordering
zo snel mogelijk wordt betaald. U kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres.

 

 

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen snel contact met u op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incassocompany 12 Provincien | huurvorderingen