Welkom bij Incassobureau Breda

Uw minnelijke incasso gratis indienen 

Wanneer u een vordering heeft op een klant, een huurder, of een instantie, dan wilt u
natuurlijk dat u krijgt waar u recht op heeft. Soms belandt u daardoor in een situatie
dat u een incassobureau wilt inschakelen voor een minnelijke incasso. Door dit middel
in te zetten komt er voor de debiteur meer druk op de betalingsverplichting. Vaak is dit
net het zetje dat nodig is om uw vordering betaald te krijgen. Bij Incassobureau Breda
is het minnelijk incassotraject 100% gratis.

Wij werken op no cure no pay basis

Uw vordering voor minnelijke incasso indienen bij Incassobureau uit Breda
voor u zonder risico. Als blijkt dat uw vordering oninbaar is, bent u ons ook geen
kosten verschuldigd. Het kan gebeuren dat een vordering niet kan worden geincasseerd.
Dat komt voor als de debiteur onvindbaar is, bijvoorbeeld vanwege verhuizing naar het
buitenland. Het kan ook zijn dat uw vordering onderaan de lijst staat en dat preferente
schulden voorrang krijgen waardoor het niet aannemelijk is dat er ooit financiële ruimte
komt om de schuld af te lossen. In zo’n geval bent u aan ons geen kosten verschuldigd.
Als inning van uw vordering wel mogelijk blijkt worden de kosten voor zover mogelijk op
de schuldenaar verhaald.

Geef uw vordering met een gerust hart uit handen

Als het u niet lukt om een bedrag waar u recht op heeft te ontvangen, dan kunt u rekenen
op de ervaring en betrouwbaarheid van Incassobureau uit Breda. Wij proberen een
vordering altijd via minnelijke incasso te innen, dit werkt vaak beter dan meteen te dreigen
met de rechtbank en beslaglegging door een deurwaarder. Vaak wil een debiteur betalen
als er een betalingsregeling kan worden getroffen. U krijgt dan weliswaar uw geld in etappes,
maar de kans is groot dat uw vordering in zijn geheel wordt voldaan. Wij informeren u graag
over onze werkwijze. U kunt uw vordering met een gerust hart aan ons toevertrouwen.
Immers, ik heb hetzelfde belang als u, een betalende debiteur.

Bent u op een of andere manier geprikkeld om kennis met ons te willen maken, contacteer
ons vrijblijvend en ik zal zoals u van een goed incassobureau met een kordate aanpak mag
verwachten een antwoord geven.

Contacteer mij vrijblijvend middels onderstaand formulier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incassocompany 12 Provincien | huurvorderingen